Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Bağırsakta Polip

Bağırsakta Polip

Bağırsakta polip, daha çok kalın bağırsaklarda görülmektedir. Polip ince bağırsak ya da kalın bağırsakta iç yüzeye doğru büyüme gösteren, değişik ölçülerde olan kitledir. Çoğu iyi huylu olmasına rağmen, bazıları büyüyerek ve değişime uğrayarak bağırsak kanserine neden olmaktadır. Bunların toplumda görülme sıklığı erişkinlerde %1-12 oranında, 70 yaşın üzerindeki kişilerde %40 oranındadır. 50 yaşlarında olan kişilerde belirlenen polip oranı %12 olmakla birlikte, bunların %25 kadarı yüksek risk taşımaktadır. Erkekler bu konuda %35-50 oranında, kadınlar ise %30-45 oranında risklidir. İnsanların yaşamı boyunca polip oluşumu açısından %6 oranında riskli olduğu belirlenmiştir. Yapılan kolonoskopi tetkiklerinde yüksek riskli çıkan poliplerin, %5 kadarı bağırsak kanserine neden olmuştur.

Kalın bağırsağın hangi alanlarında polip daha sık görülür?


Kalın bağırsağın her alanı polip oluşumu açısından risklidir. Yapılan araştırmalarda poliplerin %70 kadarı bağırsağın sol bölümünde, %20 kadarı bağırsağın yatay bölümünde, %10 kadarı bağırsağın sağ tarafında oluştuğu gözlenmiştir.

Kalın bağırsak polipleri neden önemlidir?


Bağırsak kanserinin %90 sebebi adenomatöz türde olan kalın bağırsak polipleridir. Bu yüzden bağırsak polipleri endoskopi ile tespit edilmeli ve takibi yapılmalıdır. Gelişmiş ülkelerde bile insanlarda yaşam boyu bağırsak kanserine yakalanma riski %5 oranında olduğundan, poliplerin tespit edilmesi çok önemlidir.

Bağırsak poliplerinde risk faktörleri nelerdir?

 • Yaşın ilerlemesi
 • Ülseratif kolit, crohn gibi iltihabi bağırsak hastalıkları
 • Ailede bağırsak poliplerinin olması
 • Sigara içmek
 • Alkol kullanmak
 • Hareketsiz bir yaşam sürmek
 • Stres içinde olmak
Bağırsak poliplerinin belirtileri nelerdir?

Kalın bağırsaklarda olan polipler genellikle belirti vermeden gelişme gösterirler. Bu oluşumlar genellikle bağırsak röntgeni, kolonoskopi gibi tetkikler sırasında tespit edilir. Ancak bazı hastalarda kanama, bağırsak hareketlerinde değişim, mukus salgısı ve karın ağrısı gibi belirtiler görülebilir.

Bağırsak poliplerine nasıl tanı konur?

Kalın bağırsaklarda gelişen poliplere kolonoskopi, ilaçlı bağırsak röntgeni ya da sanal kolonoskopi ile teşhis konulabilir. Bu tetkiklerden önce bağırsakların hazırlanması gerekir. Sigmoidoskopi tetkiki sırasında kalın bağırsakta sol taraf incelenir. Bunun için lavman yapılması yeterlidir. Bu incelemede bir tane polip tespit edilse bile, bağırsağın tamamı incelenmelidir. Genellikle %30 oranında diğer bölümlerde de poliplere rastlanır. Bazı durumlarda tanı oranını arttırmak amacıyla indigo carmine türü boyalar kullanılarak, polipler büyütülmek için kromo magnifiye endoskopi kullanılır.

Bağırsak poliplerinin kolonoskopi sırasında atlanma riski neden olur?

Tetkik sırasında 5 mm'den küçük olan poliplerin %30 oranında, 6-9 mm büyüklüğünde olanların %13 oranında, 10 mm'den daha büyük olan poliplerin %6 oranında atlanma olasılığı vardır. Bu riskin oluşması için bazı etkenlerin önemi vardır. Bunlar;
 • Kolonoskopi cihazının dışarıya çıkartılması süresinin 6 dakikadan kısa olması
 • Bağırsak temizliğinin yetersiz yapılması
 • Endoskopiyi yapan uzmanın deneyimsiz olması
 • Hastada bağırsakların kıvrımlı ya da çok uzun olması
 • Endoskopinin öğleden sonra yapılması
 • Düz ve sapsız olan adenomların olması
 • 1 cm'den daha küçük olan poliplerin olması
Kalın bağırsak poliplerin türleri nelerdir?

Doku türüne göre sınıflandırma
 • Adenomatöz polip: Bağırsak poliplerinin üçte ikisini oluşturan bu poliplerin %5 oranı bağırsak kanserine dönüşmektedir. Belirlemelere göre kanserleşen poliplerin tamamına yakını adenomatöz türdedir. Bunlar tübülo villoz adenom ve villoz adenom türede gelişirler.
 • Hiperplastik polip: Adenomların dışındakilerin çoğunluğunu oluştururlar. Bunlar ender şekilde kanserleşme gösterir.
 • İltihabi polip: Bu polipler kanserleşme eğilimi göstermez ve yalancı polip sınıfında değerlendirilirler.
 • Karışık tipte polipler: Bunlar adenomatöz ve hiperplastik türdeki poliplerin özelliklerini taşırlar.
Poliplerin büyüklüğüne göre sınıflandırma
 • Küçük polipler: 6 mm'den küçük boydaki poliplerdir.
 • Orta büyüklükte olan polipler: 6-10 mm arasında olan poliplerdir.
 • Büyük polipler: Bunlar çapı 10 mm'den büyük olan poliplerdir.
Şekline göre yapılan sınıflandırma
 • Saplı (Pediküllü) polipler
 • Geniş tabanlı (Sesil) polipler
Poliplerin endoskopiyle alınmasından sonra hangi komplikasyonlar görülür?
 • Kanama riski
 • Delinme riski
 • Patlama riski
 • Poliplerin alınmasından sonra oluşan yanıklar
Bağırsak polipleri tedavi edilmeli midir?

Yapılan kolonoskopiyle poliplerin kanserleşme olasılıklarını belirlemek mümkün değildir. Bu nedenle alınmaları tavsiye edilir. Bazı poliplere elektrokoter cihazıyla temas edilmesi yeterli olurken, bazılarına snare denilen kement şeklindeki telle almak gerekebilir. Bu tedavi hastalara ayaktan yapılabilir. Kanama eğilimi olan ya da sapı olmayan poliplerde rahat işlem yapılması için, tabanının serumla şişirilmesi gerekebilir. Son yıllarda kanserleşme eğilimi olan polipler endoskopik yöntemle çıkartılmaktadır. EMR adı verilen yöntemde poliplerin %45-60 oranı tek parça olarak çıkarılmaktadır.
Son Güncelleme : 11.07.2023 05:57:18
Bağırsakta Polip ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Bağırsakta Polip Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Bağırsakta Polip"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Hiperplastik Polip
Hiperplastik Polip
Hiperplastik Polip, Tüm sindirim sisteminde en fazla görünen non neoplastik poliplere denir. Tıp dilinde çok sık kullanılan terimlerden biri olup, zamanımızda çok fazla tartışılan polip tiplerindendir. Genelde yaşla beraber artar. En çok 5 mm ya da d...
Mide Polipleri
Mide Polipleri
Mide polipleri, mukoza ile kaplı olan midenin iç yüzünde oluşan kitlelerden oluşmaktadır. Mide polipleri nadir olarak görülmekte birlikte diğer bir adı ise gastrit poliptir. Genel itibari ile herhangi bir şikâyet ve belirti görülmemektedir. Bu nedenl...
Kalın Bağırsak Polipleri
Kalın Bağırsak Polipleri
KalınBağırsak Polipleri, Ağızdan başlayarak, makatta sona eren sindirim kanallarının herhangi bir yerinde boşluğa doğru uzanan her tür oluşuma polip adı verilir. Polipler burun boşluğunda da olabilir ve buna nazal polipler adı verilir polipler bağırs...
Nazal Polip Ameliyatı
Nazal Polip Ameliyatı
Nazal Polip Ameliyatı, Nazal polip ameliyatından bahsetmeden önce polip ne demek bakalım polip insanın kulak, burun, boğaz gibi organlarında oluşan et parçalarının sarkması ve büyümesine polip denilmektedir. Nazal polip de bunların içerisinde burun i...
Safra Kesesi Polipleri
Safra Kesesi Polipleri
Safra kesesi polipleri, safra kesesinde bulunan genellikle iyi huylu tümörlerden oluşur. İnsanlar yaşamları boyunca safra kesesi poliplerine %4-7 oranında maruz kalabilirler. Genellikle genel taramada ya da farklı bir yakınma yüzünden yapılan karın u...
Burunda Polip
Burunda Polip
Burunda polip, Burunda oluşan polipler burunda tıkanma ve daha farklı sorunlara yol açabilir. Burun polipleri için uygulanan tedavi genellikle steroidli damlalardır. Storoidli damlaların amacı burun poliplerini ufaltmaktır. Bazı vakalarda poliplerin ...
Ses Tellerinde Polip
Ses Tellerinde Polip
Ses tellerinde polip, ses tellerinde meydana gelen, iyi huylu oluşumlardır. Daha çok 20-50 yaş arasında görülür. Erkeklere nazaran kadınlarda daha sık rastlanır. Ses tellerinin kötü kullanılması sonucu, ses teli üstünde meydana gelen yumuşak yapıda ş...
Adenomatöz Polip
Adenomatöz Polip
Adenomatöz Polip: Kalın Bağırsak Polipleri; Polipler, kalın bağırsak, ince bağırsak ve mideden kaynaklı organın iç yüzüne doğru büyüyen et parçasıdır. Erişkin bireylerin %15-20'sinde görülür. Poliplerin birçoğunun iyi huylu olmasına rağmen kimi polip...
Anal Polip
Anal Polip
Anal polip, Makatın hemen iç kısmında oluşan kitleler, et benlerine benzemektedir. Bu kitlelere anal polip denmektedir. Anal polipler çoğu iyi huylu kitlelerdir. Nadirende olsa kötü huylu olanları da vardır. Doktorun yapacağı patolojik inceleme sonuc...
Polip Nedir
Polip Nedir
Polip nedir, polipler ses telleri, mide, bağırsak, burun ve rahim ağzı gibi vücudun farklı yerlerinde oluşan tümör yapılardır. Rahim içinde oluşan polipler rahmin iç tabakasından köken alırlar. Bu tabakanın bazı kısımları normalden daha fazla büyüyer...
Polip Kanseri
Polip Kanseri
Polip Kanseri: Çoğunlukla iyi huylu olmasına rağmen poliplerin, kanserle arasında bir bağlantı olduğu kesin olarak bulunmuştur. Kalın bağırsakta oluşan kanserlerin %90'dan çoğundan fazlası polip tabanında gelişmeye ve büyümeye başlar. Ama görülen her...
Rahim Ağzında Polip
Rahim Ağzında Polip
Rahim Ağzında Polip: Polipler, genellikle küçük ve iyi huylu tümöral oluşumlardır. İnsan bedeninde rahim ağzı, rahmin içi, ses telleri ve bağırsaklar gibi bazı organlarda oluşurlar. Poliplere, halk arasında et parçası denilir. Rahim ağzında Polip, ra...

 

Hiperplastik Polip
Mide Polipleri
Kalın Bağırsak Polipleri
Nazal Polip Ameliyatı
Safra Kesesi Polipleri
Burunda Polip
Ses Tellerinde Polip
Adenomatöz Polip
Anal Polip
Bağırsakta Polip
Polip Nedir
Polip Kanseri
Rahim Ağzında Polip
Polip Kanaması
Polip Ameliyatı
Hamilelikte Polip
Rahimde Polip
Polip Ne Demek
Polip
Polip Tedavisi
Burun Polip
Bağırsak Polip Belirtileri
Safra Kesesinde Polip Nedir
Servikal Polip
Rahim İçi Polip
Polip Belirtileri
Rahimde Polip Nedir
Kolonoskopi Polip
Nazal Polip
Kolon Polipleri
Popüler İçerik
Polip Kanaması
Polip Kanaması
Polip Kanaması, Rahmin iç kısımlarında ya da rahim ağzında yer alan, çoğunlukla bu dokulardan beslenen ve iyi huylu olan et parçası oluşumları polip o...
Polip Ameliyatı
Polip Ameliyatı
Polip ameliyatları, vücudun hangi dokusunda oluşursa oluşsun bazen hiçbir belirtiye neden olamz. Ancak polip fark edildiğinde mutlaka tedavi edilmesi ...
Hamilelikte Polip
Hamilelikte Polip
Hamilelikte Polip, polip, tıp edebiyatında Endometriyal (rahim iç zarı ile ilgili) polip olarak adlandırılmaktadır. Rahim iç zarı ve genelde bu dokuda...
Rahimde Polip
Rahimde Polip
Rahimde polip, genellikle rahim içinde ve rahim ağzı çevresinde oluşan hastalıklı dokulardır. Rahim içinde olan polipler endometrial polip, rahim ağzı...
Polip Ne Demek
Polip Ne Demek
Polip ne demek, polip, ince bağırsak, kalın bağırsak, mide, burun, üreme sistemi, ses telleri gibi organların iç kısmına doğru gelişen kitleler olarak...
Polip
Polip
Polip, yapı olarak saplı ya da sapsız milimetreden santimetre çapında olabilen çıkıntılardır. Burunda, midede, ses tellerinde, bağırsaklarda, safra ke...
Polip Tedavisi
Polip Tedavisi
Polip tedavisi, polip, sindirim sistemi, burun, bağırsak, kadın üreme sistemi gibi vücudun pek çok yerinde oluşabilen iyi huylu tümörlere verilen addı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Hiperplastik Polip
Mide Polipleri
Kalın Bağırsak Polipleri
Nazal Polip Ameliyatı
Safra Kesesi Polipleri
Babamda 12 Parmak Ülseri Çıktı
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Babamda 12 Parmak Ülseri Çıktı
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ekim - 2023