Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Adenomatöz Polip

Adenomatöz Polip

Adenomatöz Polip: Kalın Bağırsak Polipleri; Polipler, kalın bağırsak, ince bağırsak ve mideden kaynaklı organın iç yüzüne doğru büyüyen et parçasıdır. Erişkin bireylerin %15-20'sinde görülür. Poliplerin birçoğunun iyi huylu olmasına rağmen kimi poliplerde kanser gelişimi görülür. Polipler kalın bağırsağın tüm kısımlarında görünmesine karşın sık olarak, kalın bağırsağın sol kısmı, sigmoid kolon ve rektumda bulunur. Poliplerin büyük bir bölümü belirti vermez ve rastlantı ile tespit edilebilir. Polipler bazen mukus salgısı, kanama, bağırsak hareketlerinde değişim ve karın ağrısı belirtileri verebilirler. Polipler kolonoskopi ve ilaçlı bağırsak röntgeni ile görülebilirler ve her iki inceleme içinde, işlemden önce bağırsak hazırlığı gerekmektedir. Sigmoidoskopi araştırma ile kalın bağırsağın yalnızca sol bölümünü incelenir ve bunun için bağırsak hazırlığı gerekmez. Bir polip dahi tespit edilse, tüm kalın bağırsağın incelenmesi gerekir, zira bu gibi hastaların %30'unda kalın bağırsağın diğer kısımlarında polipler olmasından şüphelenilir.

Familyal Adenomatöz Polipozis: Familyal adenomatöz polipozis (Fap) irsi yol ile bulaşan ve kalın bağırsak (Kolorektal) kanserlerinin %1 olur. ‘F' harfi İngilizce olarak familial yani ailevi sözcüğünün kısaltılması, ‘A' harfi belirlenmiş olan poliplerin çeşidini belirten adenomatöz kelimesini ve ‘P' harfi de çok sayıda bulunan polipleri ifade eden polipozis sözcüğünün kısaltılmasıdır.

Rahatsızlığında ergenlik döneminden başlamak üzere kalın bağırsakta içerisinde çok fazla polip gözlenir.

Bu hastalığa sahip olanların %80'den fazlasında ince bağırsak ve midede polipler oluşur. Midenin fundus ismindeki üst kısmında bulunan poliplerde kanserleşme görülmez iken, midenin antrum adlı çıkış bölümündeki poliplerin kanserleşme riski bulunur.

Hastalığa sahip kişilerde polipler onikiparmak bağırsağında bulunursa kanser ortaya çıkma riski %4'tür, fakat aşırı sayıda polip bulunan vakalarda kanser oluşma riskinin %25'e dek artabilmektedir.

Hasta olanların %60-70 civarının anne veyahut babalarından kromozomlar aracılığıyla APC genini alırlar. FAP hastalarının %80'inde genlerde bozukluk (Mutasyon) görülebilirken, yaklaşık %20'sinde ise böyle bir olanak bulunmamaktadır.

Hastaların %30'unda anne ve babasının böyle bir hastalığı yoktur.

Kesin teşhis kolonoskopi, sanal kolonoskopi ya da bağırsak röntgeni sonunda yapılır.

Hastalık Belirtileri Nelerdir?

  • Karın ağrısı
  • Makattan kanama
  • Dışkılama alışkanlığında değişme olması.
  • Kansızlık
  • Kilo kaybı
Adenomatöz Polip Tedavisi: bu ameliyatın tamamlayıcısı olmak üzere 2-3 aylık bir süre için ileostomi (İnce bağırsağın son bölümünün deriye ağızlaştırılması) de ilave edilir.

Kalın bağırsağın son kısmı olan rektum'da az sayıda polip olan hastaların bu bölümündeki polipler kolonoskopi ile alınarak, rezervuara gerek kalmaksızın ileo, rektal anastomoz (Bağlantı) yapılır.

Hastanın hastane yatışı bir hafta civarıdır. Hastanın işe geri dönme süresi ise 6-8 hafta olur.

Kalın bağırsak ortadan kalktığı için, bağırsak hareketleri çok fazla hızlanır ve dışkılama sayısı çoğalır.

Bu hastaların sosyal aktivite ve cinsel hayatlarında bir değişiklik meydana gelmez.

Kadınların hamilelik durumu için doğum şeklinin belirlenmesine yönelik olarak, önceden doktor ile kararlaştırmaları gerekir.

Adenomatöz Polip Hastasını İzleme: Hasta ve birinci derecedeki aile yakınları kalın bağırsak, rektum ve mide için endoskopi ile senelik izlemeye alınır.

Polip tespit edilmezse, 35 yaşına değin senede bir defa kolonoskopi yapılır.

35'inden sonra bağırsak kanseri için yapılan takipler ile devam edilir.

Bu tür hastaların Tüm ailesinin yer aldığı bir veri tabanı oluşturulması takip için kolaylık sağlar.
Son Güncelleme : 19.01.2024 01:35:25
Adenomatöz Polip ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Adenomatöz Polip Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Adenomatöz Polip"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Hiperplastik Polip
Hiperplastik Polip
Hiperplastik Polip, Tüm sindirim sisteminde en fazla görünen non neoplastik poliplere denir. Tıp dilinde çok sık kullanılan terimlerden biri olup, zamanımızda çok fazla tartışılan polip tiplerindendir. Genelde yaşla beraber artar. En çok 5 mm ya da d...
Mide Polipleri
Mide Polipleri
Mide polipleri, mukoza ile kaplı olan midenin iç yüzünde oluşan kitlelerden oluşmaktadır. Mide polipleri nadir olarak görülmekte birlikte diğer bir adı ise gastrit poliptir. Genel itibari ile herhangi bir şikâyet ve belirti görülmemektedir. Bu nedenl...
Kalın Bağırsak Polipleri
Kalın Bağırsak Polipleri
Kalın Bağırsak Polipleri, Ağızdan başlayarak, makatta sona eren sindirim kanallarının herhangi bir yerinde boşluğa doğru uzanan her tür oluşuma polip adı verilir. Polipler burun boşluğunda da olabilir ve buna nazal polipler adı verilir polipler bağır...
Nazal Polip Ameliyatı
Nazal Polip Ameliyatı
Nazal Polip Ameliyatı, Nazal polip ameliyatından bahsetmeden önce polip ne demek bakalım polip insanın kulak, burun, boğaz gibi organlarında oluşan et parçalarının sarkması ve büyümesine polip denilmektedir. Nazal polip de bunların içerisinde burun i...
Safra Kesesi Polipleri
Safra Kesesi Polipleri
Safra kesesi polipleri, safra kesesinde bulunan genellikle iyi huylu tümörlerden oluşur. İnsanlar yaşamları boyunca safra kesesi poliplerine %4-7 oranında maruz kalabilirler. Genellikle genel taramada ya da farklı bir yakınma yüzünden yapılan karın u...
Burunda Polip
Burunda Polip
Burunda polip, Burunda oluşan polipler burunda tıkanma ve daha farklı sorunlara yol açabilir. Burun polipleri için uygulanan tedavi genellikle steroidli damlalardır. Storoidli damlaların amacı burun poliplerini ufaltmaktır. Bazı vakalarda poliplerin ...
Ses Tellerinde Polip
Ses Tellerinde Polip
Ses tellerinde polip, ses tellerinde meydana gelen, iyi huylu oluşumlardır. Daha çok 20-50 yaş arasında görülür. Erkeklere nazaran kadınlarda daha sık rastlanır. Ses tellerinin kötü kullanılması sonucu, ses teli üstünde meydana gelen yumuşak yapıda ş...
Anal Polip
Anal Polip
Anal polip, Makatın hemen iç kısmında oluşan kitleler, et benlerine benzemektedir. Bu kitlelere anal polip denmektedir. Anal polipler çoğu iyi huylu kitlelerdir. Nadiren de olsa kötü huylu olanları da vardır. Doktorun yapacağı patolojik inceleme sonu...
Bağırsakta Polip
Bağırsakta Polip
Bağırsakta polip, daha çok kalın bağırsaklarda görülmektedir. Polip ince bağırsak ya da kalın bağırsakta iç yüzeye doğru büyüme gösteren, değişik ölçülerde olan kitledir. Çoğu iyi huylu olmasına rağmen, bazıları büyüyerek ve değişime uğrayarak bağırs...
Polip Nedir
Polip Nedir
Polip nedir, polipler ses telleri, mide, bağırsak, burun ve rahim ağzı gibi vücudun farklı yerlerinde oluşan tümör yapılardır. Rahim içinde oluşan polipler rahmin iç tabakasından köken alırlar. Bu tabakanın bazı kısımları normalden daha fazla büyüyer...
Polip Kanseri
Polip Kanseri
Polip Kanseri: Çoğunlukla iyi huylu olmasına rağmen poliplerin, kanserle arasında bir bağlantı olduğu kesin olarak bulunmuştur. Kalın bağırsakta oluşan kanserlerin %90'dan çoğundan fazlası polip tabanında gelişmeye ve büyümeye başlar. Ama görülen her...
Rahim Ağzında Polip
Rahim Ağzında Polip
Rahim Ağzında Polip: Polipler, genellikle küçük ve iyi huylu tümöral oluşumlardır. İnsan bedeninde rahim ağzı, rahmin içi, ses telleri ve bağırsaklar gibi bazı organlarda oluşurlar. Poliplere, halk arasında et parçası denilir. Rahim ağzında Polip, ra...

 

Hiperplastik Polip
Mide Polipleri
Kalın Bağırsak Polipleri
Nazal Polip Ameliyatı
Safra Kesesi Polipleri
Burunda Polip
Ses Tellerinde Polip
Adenomatöz Polip
Anal Polip
Bağırsakta Polip
Polip Nedir
Polip Kanseri
Rahim Ağzında Polip
Polip Kanaması
Polip Ameliyatı
Hamilelikte Polip
Rahimde Polip
Polip Ne Demek
Polip
Polip Tedavisi
Burun Polip
Bağırsak Polip Belirtileri
Safra Kesesinde Polip Nedir
Servikal Polip
Rahim İçi Polip
Polip Belirtileri
Rahimde Polip Nedir
Kolonoskopi Polip
Nazal Polip
Kolon Polipleri
Popüler İçerik
Polip Kanaması
Polip Kanaması
Polip Kanaması, Rahmin iç kısımlarında ya da rahim ağzında yer alan, çoğunlukla bu dokulardan beslenen ve iyi huylu olan et parçası oluşumları polip o...
Polip Ameliyatı
Polip Ameliyatı
Polip ameliyatları, vücudun hangi dokusunda oluşursa oluşsun bazen hiçbir belirtiye neden olamz. Ancak polip fark edildiğinde mutlaka tedavi edilmesi ...
Hamilelikte Polip
Hamilelikte Polip
Hamilelikte Polip, polip, tıp edebiyatında Endometriyal (rahim iç zarı ile ilgili) polip olarak adlandırılmaktadır. Rahim iç zarı ve genelde bu dokuda...
Rahimde Polip
Rahimde Polip
Rahimde polip, genellikle rahim içinde ve rahim ağzı çevresinde oluşan hastalıklı dokulardır. Rahim içinde olan polipler endometrial polip, rahim ağzı...
Polip Ne Demek
Polip Ne Demek
Polip ne demek, polip, ince bağırsak, kalın bağırsak, mide, burun, üreme sistemi, ses telleri gibi organların iç kısmına doğru gelişen kitleler olarak...
Polip
Polip
Polip, yapı olarak saplı ya da sapsız milimetreden santimetre çapında olabilen çıkıntılardır. Burunda, midede, ses tellerinde, bağırsaklarda, safra ke...
Polip Tedavisi
Polip Tedavisi
Polip tedavisi, polip, sindirim sistemi, burun, bağırsak, kadın üreme sistemi gibi vücudun pek çok yerinde oluşabilen iyi huylu tümörlere verilen addı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Hiperplastik Polip
Mide Polipleri
Kalın Bağırsak Polipleri
Nazal Polip Ameliyatı
Safra Kesesi Polipleri
Babamda 12 Parmak Ülseri Çıktı
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Babamda 12 Parmak Ülseri Çıktı
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024