Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Hiperplastik Polip

Hiperplastik Polip, Tüm sindirim sisteminde en fazla görünen non neoplastik poliplere denir. Tıp dilinde çok sık kullanılan terimlerden biri olup, zamanımızda çok fazla tartışılan polip tiplerindendir. Genelde yaşla beraber artar. En çok 5 mm ya da daha küçük boyutta, saplı ya da sapsız olabilir. Müsin içeriği normal mukozaya göre artış göst...

Mide Polipleri

Mide polipleri, mukoza ile kaplı olan midenin iç yüzünde oluşan kitlelerden oluşmaktadır. Mide polipleri nadir olarak görülmekte birlikte diğer bir adı ise gastrit poliptir. Genel itibari ile herhangi bir şikâyet ve belirti görülmemektedir. Bu nedenle ya mide içi taramalarda ya da başka rahatsızlıkların taraması sonucu ortaya çıkar. Mide pol...

Kalın Bağırsak Polipleri

Kalın Bağırsak Polipleri, Ağızdan başlayarak, makatta sona eren sindirim kanallarının herhangi bir yerinde boşluğa doğru uzanan her tür oluşuma polip adı verilir. Polipler burun boşluğunda da olabilir ve buna nazal polipler adı verilir polipler bağırsak boşluğunun herhangi bir kısmında gelişebilir polipler bulunduğu kısma göre özellik göster...

Nazal Polip Ameliyatı

Nazal Polip Ameliyatı, Nazal polip ameliyatından bahsetmeden önce polip ne demek bakalım polip insanın kulak, burun, boğaz gibi organlarında oluşan et parçalarının sarkması ve büyümesine polip denilmektedir. Nazal polip de bunların içerisinde burun içerisinde oluşan et sarkması ve etin büyümesidir. Burun içerisinde çeşitli hastalıklar s...

Safra Kesesi Polipleri

Safra kesesi polipleri, safra kesesinde bulunan genellikle iyi huylu tümörlerden oluşur. İnsanlar yaşamları boyunca safra kesesi poliplerine %4-7 oranında maruz kalabilirler. Genellikle genel taramada ya da farklı bir yakınma yüzünden yapılan karın ultrasonografisi sayesinde poliplerin teşhisi yapılır. Karın ultrasonografisi yapılarak polipl...

Burunda Polip

Burunda polip, Burunda oluşan polipler burunda tıkanma ve daha farklı sorunlara yol açabilir. Burun polipleri için uygulanan tedavi genellikle steroidli damlalardır. Storoidli damlaların amacı burun poliplerini ufaltmaktır. Bazı vakalarda poliplerin cerrahi ile alınması uygun görülebilir.Burun polipleri burun i...

Ses Tellerinde Polip

Ses tellerinde polip, ses tellerinde meydana gelen, iyi huylu oluşumlardır. Daha çok 20-50 yaş arasında görülür. Erkeklere nazaran kadınlarda daha sık rastlanır. Ses tellerinin kötü kullanılması sonucu, ses teli üstünde meydana gelen yumuşak yapıda şişlikler olarak tarif edilebilir. Ses tellerinin kötü kullanımı uzun süre devam ederse o...

Adenomatöz Polip

Adenomatöz Polip: Kalın Bağırsak Polipleri; Polipler, kalın bağırsak, ince bağırsak ve mideden kaynaklı organın iç yüzüne doğru büyüyen et parçasıdır. Erişkin bireylerin %15-20'sinde görülür. Poliplerin birçoğunun iyi huylu olmasına rağmen kimi poliplerde kanser gelişimi görülür. Polipler kalın bağırsağın tüm kısımlarında görünmesine ka...

Anal Polip

Anal polip, Makatın hemen iç kısmında oluşan kitleler, et benlerine benzemektedir. Bu kitlelere anal polip denmektedir. Anal polipler çoğu iyi huylu kitlelerdir. Nadiren de olsa kötü huylu olanları da vardır. Doktorun yapacağı patolojik inceleme sonucunda iyi huylu mu kötü huylu mu olduğuna karar verilir. Anal polipler genel olarak ortalama ...

Bağırsakta Polip

Bağırsakta polip, daha çok kalın bağırsaklarda görülmektedir. Polip ince bağırsak ya da kalın bağırsakta iç yüzeye doğru büyüme gösteren, değişik ölçülerde olan kitledir. Çoğu iyi huylu olmasına rağmen, bazıları büyüyerek ve değişime uğrayarak bağırsak kanserine neden olmaktadır. Bunların toplumda görülme sıklığı erişkinlerde %1-12 oran...

Polip Nedir

Polip nedir, polipler ses telleri, mide, bağırsak, burun ve rahim ağzı gibi vücudun farklı yerlerinde oluşan tümör yapılardır. Rahim içinde oluşan polipler rahmin iç tabakasından köken alırlar. Bu tabakanın bazı kısımları normalden daha fazla büyüyerek rahim boşluğuna doğru itilir ve polipler ortaya çıkar. İtilen doku endometrium ile il...

Polip Kanseri

Polip Kanseri: Çoğunlukla iyi huylu olmasına rağmen poliplerin, kanserle arasında bir bağlantı olduğu kesin olarak bulunmuştur. Kalın bağırsakta oluşan kanserlerin %90'dan çoğundan fazlası polip tabanında gelişmeye ve büyümeye başlar. Ama görülen her polip kanser riski taşımaz, fakat poliplerde normal olmayan hücre parçalanması sonucu oluşma...

Rahim Ağzında Polip

Rahim Ağzında Polip: Polipler, genellikle küçük ve iyi huylu tümöral oluşumlardır. İnsan bedeninde rahim ağzı, rahmin içi, ses telleri ve bağırsaklar gibi bazı organlarda oluşurlar. Poliplere, halk arasında et parçası denilir. Rahim ağzında Polip, rahim ağzında polipler yani endometrial polipi beyan eder. Rahim ağzının etrafında ...

Polip Kanaması

Polip Kanaması, Rahmin iç kısımlarında ya da rahim ağzında yer alan, çoğunlukla bu dokulardan beslenen ve iyi huylu olan et parçası oluşumları polip olarak adlandırılır. Halk arasında et beni ya da et parçası olarak adlandırılan polipler, rahim ağzından dışarı kısma sarkabilir ve sayıları 1 adet olabileceği gibi bazen daha fazla sayıda ortay...

Polip Ameliyatı

Polip ameliyatları, vücudun hangi dokusunda oluşursa oluşsun bazen hiçbir belirtiye neden olamz. Ancak polip fark edildiğinde mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Tedavi poliplerin bulunduğu yere bağlı olarak farklı şekillerde gerçekleşebilir. Burun poliplerinde sprey ya da damlalar kullanılırken endometrial poliplerin cerrahi ile alınması ...

Hamilelikte Polip

Hamilelikte Polip, polip, tıp edebiyatında Endometriyal (Rahim iç zarı ile ilgili) polip olarak adlandırılmaktadır. Rahim iç zarı ve genelde bu dokudan kaynak alan ve iyi huylu olduğu kabul edilen bir et parçası ya da et beni olarak tarif edilmektedir. Rahim iç zarının bazı bölümleri normalden fazla büyümesi ve rahim boşluğuna doğru itilerek...

Rahimde Polip

Rahimde polip, genellikle rahim içinde ve rahim ağzı çevresinde oluşan hastalıklı dokulardır. Rahim içinde olan polipler endometrial polip, rahim ağzı etrafında oluşanlar servikal polip olarak tanımlanır. Bu polipler genellikle dokulardan kaynaklanan ve iyi huylu olduğu düşünülen et parçası oluşumlarıdır. Bunların neden oluştuğu tam ola...

Polip Ne Demek

Polip ne demek, polip, ince bağırsak, kalın bağırsak, mide, burun, üreme sistemi, ses telleri gibi organların iç kısmına doğru gelişen kitleler olarak tanımlanabilir. Yetişkinlerin %20'sinde polip görülme olasılığı vardır. Polipler çoğu zaman iyi huylu olsa da bazı polip türlerinin kansere dönüşme olasılığı da vardır.

Polip

Polip, yapı olarak saplı ya da sapsız milimetreden santimetre çapında olabilen çıkıntılardır. Burunda, midede, ses tellerinde, bağırsaklarda, safra kesesinde ve üreme sistemi gibi vücudun birçok alanında oluşum gösterebilirler. Poliplerin neden oluştuğu tam olarak bilinmemektedir. Burunda poliplerin nedeni genellikle sinüslerdi...

Polip Tedavisi

Polip tedavisi, polip, sindirim sistemi, burun, bağırsak, kadın üreme sistemi gibi vücudun pek çok yerinde oluşabilen iyi huylu tümörlere verilen addır. Bu tümörler her zaman gerçek tümör özelliği taşımazlar. Bazen iltihap, alerji ya da tahrişe bağlı oluşum gösterebilirler. Poliplerin dış görünüşü saplı ya da sapsızdır. Birkaç milimden ...

Burun Polip

Burun Polip, burun ve sinüs mukozasından kaynaklanan soluk pembe renkte gözyaşı şeklinde bütün burun ve sinüs boşluklarının doldurabilen kötü huylu olmayan oluşumlara denir. Aspirin duyarlılığı olan insanların burnunda, burun polip varlığı açısından değerlendirmek gerekir.Burun polipler, burunda anatomik ola...

Bağırsak Polip Belirtileri

Bağırsak polipleri, bağırsakların iç yüzünde oluşan anormal büyümelerdir. Büyüme, kabartı veya salkım şeklinde olabilir. Bir polibin iyi huylu mu, yoksa kötü huylu mu olduğu görüntüsünden ayırt edilemez.Bağırsak polip belirtileri nelerdir?Bu belirtilerden ilki bağırsaklarımızdak...

Safra Kesesinde Polip Nedir

Safra kesesinde polip nedir, Safra kesesinde oluşan iyi huylu tümörlere safra kesesi polipleri adı verilir. Safra kesesi karaciğerin hemen altında bulunan, kaslı bir yapıya sahip olan ve karaciğerden gelen safranın depolandığı organdır. Safrada oluşan değişiklikler safra kesesinin işlevini bozabilir. Polipler safra kesesi hastalıkları a...

Servikal Polip

Servikal polip, rahim içi ve çevresinde oluşan poliplerdir. Doku kaynaklı olan polipler genelde iyi huylu olur. Et parçası şeklinde tanımlanan servikal poliplerin neden kaynaklandığı eksin olarak bilinmemektedir. Her yaş kadında görülebilen polipler ilk oluştuğunda bir tane olur. Ancak bazı durumlarda sayısı artabilir.

Rahim İçi Polip

Rahim içi polip, rahim içi polip, rahim iç tabakasının anormal bir şekilde kalınlaşması ve büyümesi sonucu ortaya çıkan et parçasıdır. Rahim içinde polip her yaş kadında görülebilen bir sorundur. Daha çok menopoz öncesinde ve menopoz dönemindeki kadınlarda sık karşılaşılan bir rahatsızlıktır. Çoğu polip herhangi bir şikâyete ya da belir...

Polip Belirtileri

Polip belirtileri, polip rahim, kalın bağırsak, ince bağırsak, mide gibi organların iç kısmına doğru gelişen kitle olarak tanımlanabilir. Polip tüm yetişkinlerin neredeyse %20'sinde görülmektedir. Çoğu polip iyi huylu olsa da bazen kanser riski taşıyan polipler de gelişebilir. Polipler oluştuğu bölgeye göre farklı şekillerde belirtilere...

Rahimde Polip Nedir

Rahimde polip nedir, rahim iç tabakasının kalınlaşması sonucu, rahim içinin olması gerekenden fazla büyümesi nedeniyle rahim içinde oluşan et parçasına polip adı verilir. Rahim polipleri her yaş kadında görülebileceği gibi daha çok menopoz öncesi ve menopoz dönemindeki kadınlarda oluşum gösterebilir.Rahim Poliplerinin ...

Kolonoskopi Polip

Kolonoskopi Polip, Kolonoskopi, 'kolon' adı verilen kalın bağırsakların görüntülenmesi için kullanılan yöntemdir. Ucu ışıklı bir aletle kalın bağırsağın içine girilerek, kolonda tümör ya da herhangi bir durum olup olmadığı kontrol edilir.Kolonoskopi iki amaçla yapılırKalın bağırsak içinde bir kitleden...

Nazal Polip

Nazal polip, sinüsler nedeniyle oluşan ve burun içine doğru büyüme yapan etlerdir. İnsan vücudunda içi havayla dolu olan çok sayıda doku ve organ bulunmaktadır. Sinüsler bir ucu açık keseye benzer boşluklardır. Bu boşlukları döşeyen, ince ve yüzeysel doku tabakası bulunmaktadır. Bu tabakadan dışarıya doğru sarkan, normal dokudan farklı ...

Kolon Polipleri

Kolon polipleri, Kalın bağırsağın iç kısmını kaplayan tabakanın bağırsakların içine doğru çıkıntı yaratarak büyümesi kolon polipleri olarak adlandırılır. Mikroskobik olarak farklı çeşitleri olan polipler adenomatöz olarak adlandırılanları hayati önem taşımaktadır. Çünkü kalın bağırsak kanserleri genellikle bu polipler nedeniyle oluşum g...

Endometrial Polip

Endometrial polip, halk arasında rahim içi polip olarak adlandırılan, rahimi içi tabakasının kalınlaşması ve anormal şekilde büyümesi sonucu oluşan et parçasıdır. Kadınlarda her yaşat görülebilen bir oluşumdur. Dokunun bazı kısımları fazla büyüyerek rahim boşluğuna doğru uzar. Uzayan doku endemetrium tabakası ile bağlantısını kesmez. Ba...

Endometrial Polip Nedir

Endometrial polip nedir, Endometrial polipler rahmin içinde oluşan poliplerdir. Endometrial poliplerin genelde dokulardan kaynaklandığı düşünülmekte ve iyi huylu olduğu varsayılan et parçalarıdır. Endometrial poliplerin enden oluştuğu tam olarak bilinmemektedir. Neden kaynaklandığı tam olarak bilinmeyen endometrial polipler her yaş grub...

 

Hiperplastik Polip
Mide Polipleri
Kalın Bağırsak Polipleri
Nazal Polip Ameliyatı
Safra Kesesi Polipleri
Burunda Polip
Ses Tellerinde Polip
Adenomatöz Polip
Anal Polip
Bağırsakta Polip
Polip Nedir
Polip Kanseri
Rahim Ağzında Polip
Polip Kanaması
Polip Ameliyatı
Hamilelikte Polip
Rahimde Polip
Polip Ne Demek
Polip
Polip Tedavisi
Burun Polip
Bağırsak Polip Belirtileri
Safra Kesesinde Polip Nedir
Servikal Polip
Rahim İçi Polip
Polip Belirtileri
Rahimde Polip Nedir
Kolonoskopi Polip
Nazal Polip
Kolon Polipleri
Popüler İçerik
Hiperplastik Polip
Hiperplastik Polip
Hiperplastik Polip, Tüm sindirim sisteminde en fazla görünen non neoplastik poliplere denir. Tıp dilinde çok sık kullanılan terimlerden biri olup, ...
Mide Polipleri
Mide Polipleri
Mide polipleri, mukoza ile kaplı olan midenin iç yüzünde oluşan kitlelerden oluşmaktadır. Mide polipleri nadir olarak görülmekte birlikte diğer bir ad...
Kalın Bağırsak Polipleri
Kalın Bağırsak Polipleri
KalınBağırsak Polipleri, Ağızdan başlayarak, makatta sona eren sindirim kanallarının herhangi bir yerinde boşluğa doğru uzanan her tür oluşuma polip a...
Nazal Polip Ameliyatı
Nazal Polip Ameliyatı
Nazal Polip Ameliyatı, Nazal polip ameliyatından bahsetmeden önce polip ne demek bakalım polip insanın kulak, burun, boğaz gibi organlarında oluşan et...
Safra Kesesi Polipleri
Safra Kesesi Polipleri
Safra kesesi polipleri, safra kesesinde bulunan genellikle iyi huylu tümörlerden oluşur. İnsanlar yaşamları boyunca safra kesesi poliplerine % 4-7 ora...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Hiperplastik Polip
Mide Polipleri
Kalın Bağırsak Polipleri
Nazal Polip Ameliyatı
Safra Kesesi Polipleri
Babamda 12 Parmak Ülseri Çıktı
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Babamda 12 Parmak Ülseri Çıktı
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024